معرفی گروه آرچی تاج

گروه فنی و مهندسی آرچی تاج با مدیریت جناب آقای مهندس جامه بزرگ و سرکار خانم توت‌زاری، همراه با کارکنان و کارشناسان خبره، به مدت 18 سال است که در زمینه سازه‌های خاص و ترکیبی فعالیت دارد. این فعالیت در طول این سال‌ها با نام‌های متفاوتی انجام شده است و امروز این کوله‌بار تجربه با نام تجاری آرچی تاج توانسته بزرگترین مجموعه‌ای باشد که در زمینه ساخت سازه‌های ترکیبی شیشه و فلز، استیند گلس و فری‌فرم فعالیت خود را در ایران و خارج از ایران توسعه دهد. مجموعه آرچی تاج با بهره‌گیری از مهندسان، معماران و کارشناسان فنی و در اختیار داشتن چندین کارگاه تولید شیشه و سازه، تخصصی‌ترین مجموعه در زمینه‌ی ساخت سازه‌های ترکیبی است که در ایران و خاورمیانه فعالیت گسترده‌ای دارد.

18 سال تجربه در آرچی تاج

گروه فنی و مهندسی آرچی تاج با مدیریت جناب آقای مهندس جامه بزرگ و سرکار خانم توت‌زاری، همراه با کارکنان و کارشناسان خبره، به مدت 18 سال است که در زمینه سازه‌های خاص و ترکیبی فعالیت دارد. این فعالیت در طول این سال‌ها با نام‌های متفاوتی انجام شده است و امروز این کوله‌بار تجربه با نام تجاری آرچی تاج توانسته بزرگترین مجموعه‌ای باشد که در زمینه ساخت سازه‌های ترکیبی شیشه و فلز، استیند گلس و فری‌فرم فعالیت خود را در ایران و خارج از ایران توسعه دهد. مجموعه آرچی تاج با همراهی مهندسان، معماران و کارشناسان فنی و در اختیار داشتن چندین کارگاه تولید شیشه و سازه، تخصصی‌ترین مجموعه در زمینه‌ی ساخت سازه‌های ترکیبی است که در ایران و خاورمیانه فعالیت گسترده‌ای دارد.

جناب آقای امیرحسین جامه بزرگ، دکترای سازه از دانشگاه Ryerson کانادا و مهندسی عمران از دانشگاه تهران می‌باشند. تخصص ایشان در محاسبات و اجرای سازه های خاص و بسیار بزرگ می‌باشد که این امر مجموعه آرچی تاج را با قدرتی بیش از پیش به جلو راند تا در اجرای پروژه‌های خود قدمی فراتر نهند و امروز به تنها مجموعه ایرانی تبدیل شوند که قادر به رقابت با شرکت‌های خارجی است.
سرکار خانم زهرا توت زاری، کارشناس ارشد طراحی داخلی از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس شیشه از دانشگاه هنر دارای مدرک فنی از آکادمی تخصصی شیشه IKO ایتالیا می‌باشند. ایشان با 18 سال تجربه مداوم در ساخت شیشه های تزیینی ساختمانی و تکمیل مهارت خود در زمینه سازه‌های استین گلس توانستند اولین شخصی باشند که این تکنیک را در ایران آغاز کرده و با آموزش آن به سایر افراد آغازگر این مسیر در ورود سازه‌های شیشه‌ای استین گلس در معماری ایران باشند.
تماس با کارشناس